DUYURULAR / BLOG
Yabani ot mücadelesinde dikkat edilmesi gerekenler:
Yabani otların bir kısmının pek çok yararı vardır.

Yakma ve ilaçlama da yabani otla mücadele yöntemleri olarak kabul edilir. Ancak gelişen çevre bilinciyle, bu yöntemlerin yarardan çok zararı olduğu artık biliniyor. Yakma veya ilaçlama ile yabani otlardan kurtulurken toprak altında ve üstünde yaşayan canlılara zarar veriliyor, toprak kalitesi, saflığı ve sağlığı yok oluyor.
Yabani otların bir kısmının pek çok yararı vardır. Yabani otları temizlemeden önce araştırma yaparsak bu bitkilerin bir çoğunun yenilebilen özellikte olduğunu görebiliriz.